Mobirise
Vare garantier dekker det lille ekstra
Våre produkter dekker for plutselig inntruffet skade som er omfattet i garantibeviset.

Garantier bobiler

Våre produkter dekker for plutselig inntruffet skade som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på en komponent som ikke er omfattet dekkes ikke. Garantien dekker ikke for feil som var der ved levering til kunde.

Ny Bobilgaranti

Maks erstatning pr. skadetilfelle er kr 125.000 inkl.mva.
Det tilbys maks 3 års garanti. Total garantitid inklusive fabrikksgarantien kan ikke overstige 5 år.
Garantien utgår ved kjørte 150.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer.


Brukt bobil eksklusiv garanti

Maks erstatning pr. skadetilfelle er kr 125.000 inkl.mva.
Garantien kan tegnes inntil bilen er 8 år eller kjørt inntil 150.000km ved tegning.
Det tilbys 6, 12, 24 og 36 måneders garanti.
Garantien utgår ved kjørte 150.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer først.


Bobil Premium garanti

Maks erstatning pr. skadetilfelle er bilens verdi ved salg. Garantien kan tegnes inntil bilen er 15 år eller kjørt inntil 150.000km ved tegning.
Det tilbys 6, 12, 24 og 36 måneders garanti. Det dekkes opp til kr 100 000,- pr skadetilfelle.
Garantien utgår ved kjørte 200.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer.


Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1348 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Car Protect er et varemerke som tilhører selskapet
Solid Försäkringsaktiebolag NUF, org. nr. 988 263 796
(«Solid Insurance»). Solid Insurance er en norsk filial av det svenske
Solid Försäkringsaktiebolag

(org. nr. 516401-8482)


© Copyright 2023 Solid Försäkringsaktiebolag NUF
All Rights Reserved


Offline Website Builder