Mobirise
En ekstra trygghet 

Med denne forsikringen slipper du å bekymre deg over feil og mangler som skjer etter overtakelse av bilen

Garantier nye og brukte biler

Det er viktig å skille mellom reklamasjon og garanti. Å reklamere har enhver forbruker rett til etter forbrukerkjøpsloven. Garanti er på den annen side ikke noe kjøper har krav på, men noe du som forhandler kan velge å tilby. Garantien gir en ekstra trygghet enn det som følger av lovgivningen.

Vi tilbyr følgende garantier når det gjelder nye og brukte biler:

Eksklusiv bruktbilgaranti fossilbil

Maks erstatning pr. skadetilfelle er kr 125 000,- inkl. mva. Garantien kan tegnes inntil bilen er 8 år eller kjørt inntil 180.000 km ved tegning.
Det tilbys 6,12,24 eller 36 måneders garanti.
Garantien utgår ved kjørte 200.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer.


Premium bruktbilgaranti fossilbil

Maks erstatning pr. skadetilfelle er kr 100 000,-. inkl. mva. Garantien kan tegnes inntil bilen er 10 år eller kjørt inntil 180.000 km ved tegning.
Det tilbys 6, 12, 24 og 36 måneders garanti.
Garantien utgår ved kjørte 200.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer.


Basis bruktbilgaranti fossilbil

Maks erstatning pr. skadetilfelle er kr 50 000,- inkl. mva. Garantien kan tegnes inntil bilen er 20 år eller kjørt inntil 180.000km ved tegning.
Det tilbys 6,12 eller 24 måneders garanti.
Garantien utgår ved kjørte 250.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer.


Utvidet nybilgaranti fossilbil

Utvidet nybilgaranti kan tegnes slik at garantiperioden totalt blir 5 år, inklusive fabrikkgarantien. Ved import av ny bil fra seriøse norske bilforretninger, kan Car Protect tilby utvidet nybilgaranti, som gir tilnærmet samme garanti som gjeldende norsk nybilgaranti, men i opptil 120 000 kilometer. De fleste norske bilimportører har 100.000 km. fabrikkgaranti.
Ved skadetilfelle dekkes det opp til kr 125 000,- inkl. mva.

Car Protect har tilbudt denne omfattende tilleggsgarantien til bilforhandlere i det norske markedet siden 2004. Garantien dekker de fleste plutselige feil som oppstår på mekaniske og elektriske komponenter. I garantiperioden dekkes reparasjoner inntil bilens innkjøpspris på de fleste garantitypene.


Premium bruktbilgaranti el-bil

Garantiens ytelser:
Rimelige omkostninger ved reparasjonen eller utskifting inklusive alle nødvendige erstatningsdeler dekkes. Bestemmende for erstatning av arbeidslønn er fabrikkens standardtid. Overstiger reparasjonsomkostningene verdien av en byttedel som normalt sett benyttes ved en slik skade, beregnes erstatningsplikten seg til en slik byttedel. Garantipliktige materialomkostninger blir erstattet høyest etter fabrikantens anbefalte veiledende priser.
Det dekkes opp til kr 100 000,- inkl. mva. pr. skadetilfelle.
Garantiens varighet:
Garantien utgår etter avtalt tidsperiode eller ved 200.000 km avhengig


Utvidet nybilgaranti el-bil

Utvidet nybilgaranti kan tegnes slik at garantiperioden totalt blir 5 år, inklusive fabrikkgarantien. Ved import av ny bil fra seriøse norske bilforretninger, kan Car Protect tilby utvidet nybilgaranti, som gir tilnærmet samme garanti som gjeldende norsk nybilgaranti, men i opptil 120 000 kilometer. De fleste norske bilimportører har 100.000 km. fabrikkgaranti.
Det dekkes opp til kr 125 000,- inkl. mva. pr. skadetilfelle.

Car Protect har tilbudt denne omfattende tilleggsgarantien til bilforhandlere i det norske markedet siden 2004. Garantien dekker de fleste plutselige feil som oppstår på mekaniske og elektriske komponenter. I garantiperioden dekkes reparasjoner inntil bilens innkjøpspris på de fleste garantitypene.

Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1348 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Car Protect er et varemerke som tilhører selskapet
Solid Försäkringsaktiebolag NUF, org. nr. 988 263 796
(«Solid Insurance»). Solid Insurance er en norsk filial av det svenske
Solid Försäkringsaktiebolag

(org. nr. 516401-8482)


© Copyright 2023 Solid Försäkringsaktiebolag NUF
All Rights Reserved


Created with ‌

Offline Website Builder