Våre garantier

Car Protect tilbyr garantier kun til forhandlere av brukte biler (fossil-biler, hybrid-biler og el-biler), bobil og caravan.
I tillegg tilbyr vi utvidet nybilgaranti og utvidet ny bobilgaranti.
Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1348 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Car Protect er et varemerke som tilhører selskapet
Solid Försäkringsaktiebolag NUF, org. nr. 988 263 796
(«Solid Insurance»). Solid Insurance er en norsk filial av det svenske
Solid Försäkringsaktiebolag

(org. nr. 516401-8482)


© Copyright 2023 Solid Försäkringsaktiebolag NUF
All Rights Reserved


AI Website Builder