Vår organisasjon

Car Protect tilbyr garantier kun til forhandlere av biler, bobiler og caravan.

Car Protect tilbyr garantier kun til forhandlere av biler, bobiler og caravan.

Vårt kontor ligger på Rykkinn i Rykkinn-senteret.
Her holder administrasjon til som jobber ut mot bilforhandlere og verksteder.

Vår salgssjef Rolf Ingar Schou er ute i «feltet» og jobber direkte mot bilforhandlere i Norge.

Våre teknikere har bilbransje erfaring siden 1980. Vi har kort behandlingstid når noe først skjer.
De har direkte dialog med reparasjonsverkstedene i Norge samt i utlandet om noe skjer med bilen på utenlandstur.

Car Protect er et varemerke som tilhører selskapet Solid Försäkringsaktiebolag NUF, org. nr. 988 263 796 («Solid Insurance»). Solid Insurance er en norsk filial av det svenske Solid Försäkringsaktiebolag

(org. Nr. 516401-8482) med hovedkontor i: Landskronavägen 23, SE-252 32 Helsingborg.

Postadresse Solid Insurance, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg.
Åpningstider: 08.00-16.00 

Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1348 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Car Protect er et varemerke som tilhører selskapet
Solid Försäkringsaktiebolag NUF, org. nr. 988 263 796
(«Solid Insurance»). Solid Insurance er en norsk filial av det svenske
Solid Försäkringsaktiebolag

(org. nr. 516401-8482)


© Copyright 2023 Solid Försäkringsaktiebolag NUF
All Rights Reserved


Landing Page Software